it gesicht fan Fryslân

Friezen zijn de gelukkigste mensen in Nederland (www.cbs.nl). Wetenschappelijke studies naar het verband tussen welvaart en geluksbeleving trekken vrijwel altijd dezelfde conclusie: meer is beter. Toch lijkt dit voor Fryslân niet op te gaan.

Het Fries sociaal planbureau spreekt zelfs van De Friese Paradox; Friesland scoort laag op economische indicatoren voor ‘bruto nationaal product’. Maar de tevredenheid met de leefomgeving, de eigen provincie, de ervaren gezondheid en het geluksgevoel lijden er niet onder. Sterker nog: op al deze punten voelt de gemiddelde Fries zich beter dan welke andere Nederlander dan ook (www.fsp.nl).

De vraag is dan ook: wie is die Fries? Wat maakt een Fries eigenlijk een Fries? Hoe komt het dat Friezen zich zo met Fryslân verbonden voelen? En wat maakt een Fries gelukkig?

De provincie Fryslân staat bekend om haar landschap; bossen, meren en Wadden. De provincie wordt geroemd om haar culturele erfgoed; terpen, Elfstedentocht, Skûtsjesilen, het Friese Paard. Maar het is meer dan dat. Het gaat juist ook om de mensen. Wat maakt de mens een Fries? Waar Friezen nog steeds te maken hebben met vooroordelen als ‘stug’, ‘ontoegankelijk’ en ‘nuchter’, lijkt bijna iedere Fries, ook om útens, een sterke verbinding te voelen met het ‘heitelân’ en de ‘memmetaal’.

Met het project It Gesicht fan Fryslân geven wij Friezen een gezicht, een identiteit. Sprekende fotoportretten en inspirerende verhalen van de Fries als mens, met centrale vragen als: welk persoonlijk kapitaal maakt het Friese land tot Fryslân? Wat verbindt ons als Friezen? En wat maakt een Fries gelukkig? We maken 111 portretten en verhalen van bekende en onbekende Friezen. We denken hierbij aan 11 bekende Friezen (Foppe de Haan, Auke Hempenius, Wiebe Wieling, Rintje Ritsma, Piet Paulusma etc.) en 100 minder/onbekende Friezen.

Wanneer kan iemand deelnemen aan het project? Het is belangrijk dat de deelnemer in Friesland woont en/of van Friese afkomst is (bijvoorbeeld Friezen om útens). Het kan ook zijn dat iemand om een andere belangrijke reden die bij de bedoeling van dit project past, kan meedoen. Het is ook belangrijk dat diversiteit een grote rol speelt, juist ook om te voorkomen dat het project een chauvinistisch karakter krijgt. Kern is het pure gevoel van verbinding met Fryslân.

Aan het einde van het project liggen er een boek met 111 portretten en verhalen: It Gesicht Fan Fryslân. De verhalen zullen in zowel Frysk, Nederlands en Engels verteld worden. Het streven is om in het voorjaar van 2022 het boek te presenteren; de streefdatum is 11 mei 2022

 

reportage op Omrop Fryslân

Friezen zijn de gelukkigste mensen in Nederland (www.cbs.nl). Wetenschappelijke studies naar het verband tussen welvaart en geluksbeleving trekken vrijwel altijd dezelfde conclusie: meer is beter. Toch lijkt dit voor Fryslân niet op te gaan.

Het Fries sociaal planbureau spreekt zelfs van De Friese Paradox; Friesland scoort laag op economische indicatoren voor ‘bruto nationaal product’. Maar de tevredenheid met de leefomgeving, de eigen provincie, de ervaren gezondheid en het geluksgevoel lijden er niet onder. Sterker nog: op al deze punten voelt de gemiddelde Fries zich beter dan welke andere Nederlander dan ook (www.fsp.nl).

De vraag is dan ook: wie is die Fries? Wat maakt een Fries eigenlijk een Fries? Hoe komt het dat Friezen zich zo met Fryslân verbonden voelen? En wat maakt een Fries gelukkig?

De provincie Fryslân staat bekend om haar landschap; bossen, meren en Wadden. De provincie wordt geroemd om haar culturele erfgoed; terpen, Elfstedentocht, Skûtsjesilen, het Friese Paard. Maar het is meer dan dat. Het gaat juist ook om de mensen. Wat maakt de mens een Fries? Waar Friezen nog steeds te maken hebben met vooroordelen als ‘stug’, ‘ontoegankelijk’ en ‘nuchter’, lijkt bijna iedere Fries, ook om útens, een sterke verbinding te voelen met het ‘heitelân’ en de ‘memmetaal’.

Met het project It Gesicht fan Fryslân geven wij Friezen een gezicht, een identiteit. Sprekende fotoportretten en inspirerende verhalen van de Fries als mens, met centrale vragen als: welk persoonlijk kapitaal maakt het Friese land tot Fryslân? Wat verbindt ons als Friezen? En wat maakt een Fries gelukkig? We maken 111 portretten en verhalen van bekende en onbekende Friezen. We denken hierbij aan 11 bekende Friezen (Foppe de Haan, Auke Hempenius, Wiebe Wieling, Rintje Ritsma, Piet Paulusma etc.) en 100 minder/onbekende Friezen.

Wanneer kan iemand deelnemen aan het project? Het is belangrijk dat de deelnemer in Friesland woont en/of van Friese afkomst is (bijvoorbeeld Friezen om útens). Het kan ook zijn dat iemand om een andere belangrijke reden die bij de bedoeling van dit project past, kan meedoen. Het is ook belangrijk dat diversiteit een grote rol speelt, juist ook om te voorkomen dat het project een chauvinistisch karakter krijgt. Kern is het pure gevoel van verbinding met Fryslân.

Aan het einde van het project liggen er een boek met 111 portretten en verhalen: It Gesicht Fan Fryslân. De verhalen zullen in zowel Frysk, Nederlands en Engels verteld worden. Het streven is om in het voorjaar van 2022 het boek te presenteren.

De laatste deelnemers worden geportretteerd tijdens de Alvestedetocht van 1 t/m 11 november 2021!

Volg en like onze pagina op Facebook!
Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Friezen zijn de gelukkigste mensen in Nederland (www.cbs.nl). Wetenschappelijke studies naar het verband tussen welvaart en geluksbeleving trekken vrijwel altijd dezelfde conclusie: meer is beter. Toch lijkt dit voor Fryslân niet op te gaan.

Het Fries sociaal planbureau spreekt zelfs van De Friese Paradox; Friesland scoort laag op economische indicatoren voor ‘bruto nationaal product’. Maar de tevredenheid met de leefomgeving, de eigen provincie, de ervaren gezondheid en het geluksgevoel lijden er niet onder. Sterker nog: op al deze punten voelt de gemiddelde Fries zich beter dan welke andere Nederlander dan ook (www.fsp.nl).

De vraag is dan ook: wie is die Fries? Wat maakt een Fries eigenlijk een Fries? Hoe komt het dat Friezen zich zo met Fryslân verbonden voelen? En wat maakt een Fries gelukkig?

De provincie Fryslân staat bekend om haar landschap; bossen, meren en Wadden. De provincie wordt geroemd om haar culturele erfgoed; terpen, Elfstedentocht, Skûtsjesilen, het Friese Paard. Maar het is meer dan dat. Het gaat juist ook om de mensen. Wat maakt de mens een Fries? Waar Friezen nog steeds te maken hebben met vooroordelen als ‘stug’, ‘ontoegankelijk’ en ‘nuchter’, lijkt bijna iedere Fries, ook om útens, een sterke verbinding te voelen met het ‘heitelân’ en de ‘memmetaal’.

Met het project It Gesicht fan Fryslân geven wij Friezen een gezicht, een identiteit. Sprekende fotoportretten en inspirerende verhalen van de Fries als mens, met centrale vragen als: welk persoonlijk kapitaal maakt het Friese land tot Fryslân? Wat verbindt ons als Friezen? En wat maakt een Fries gelukkig? We maken 111 portretten en verhalen van bekende en onbekende Friezen. We denken hierbij aan 11 bekende Friezen (Foppe de Haan, Auke Hempenius, Wiebe Wieling, Rintje Ritsma, Piet Paulusma etc.) en 100 minder/onbekende Friezen.

Wanneer kan iemand deelnemen aan het project? Het is belangrijk dat de deelnemer in Friesland woont en/of van Friese afkomst is (bijvoorbeeld Friezen om útens). Het kan ook zijn dat iemand om een andere belangrijke reden die bij de bedoeling van dit project past, kan meedoen. Het is ook belangrijk dat diversiteit een grote rol speelt, juist ook om te voorkomen dat het project een chauvinistisch karakter krijgt. Kern is het pure gevoel van verbinding met Fryslân.

Aan het einde van het project liggen er een boek met 111 portretten en verhalen: It Gesicht Fan Fryslân. De verhalen zullen in zowel Frysk, Nederlands en Engels verteld worden. Het streven is om in het voorjaar van 2022 het boek te presenteren.

De laatste deelnemers worden geportretteerd tijdens de Alvestedetocht van 1 t/m 11 november 2021!