Disclaimer

Deze website is een product van More Logika. More Logika zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. More Logika kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van More Logika worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan More Logika.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. More Logika heeft geen zeggenschap over deze websites. More Logika is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.more-logika.nl, www.morelogika.nl www.more-webdesign.nl en www.morewebdesign.nl berusten bij More Logika, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de hiervoor genoemde websites.

More Logika aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door More Logika op welke manier dan ook.

Het Nederlands Recht is van toepassing.