Ik ben 2018

In opdracht van Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân 2018 maakte ik een serie portretten van mensen die (in)direct betrokken waren bij Leeuwarden-Fryslân 2018. Door de mensen voor hun open deur te portretteren symboliseerden we dat in 2018 iedereen in Fryslân de deur open deed voor de mensen die kwamen genieten van alles wat Culturele Hoofdstad ons te bieden had. Wekelijks werd een portret gepubliceerd op de sociale media kanalen van LF2018.